G7 phải cứng rắn hơn trước sự phối hợp xâm lược của Trung Quốc và Nga