Giá dầu cao hơn được kỳ vọng ​​sẽ hồi sinh áp lực lạm phát, nhưng liệu suy thoái kinh tế có thể có tác động ngược lại?