PHÂN TÍCH: Giá xăng tăng do dầu thô được giá tốt nhất trong năm