Giá dầu lại tăng khi chiến sự leo thang ở Ukraine, các thị trường trông đợi diễn văn của Fed