Giá dầu tăng do đàm phán hòa bình thất bại, ổn định vì nhu cầu từ Trung Quốc giảm