‘Gia đình tôi đã ra đi’: Không một ai sống sót trên chiếc phi cơ đã kích hoạt phản ứng của các tiêm kích cơ F-16