Hoa Kỳ: Tìm thấy mảnh vỡ chiến đấu cơ F-35 bị mất tích hôm 17/09