Giá khí đốt tự nhiên của Hoa Kỳ đạt mức cao nhất kể từ năm 2008