Giá than Hoa Kỳ đạt ngưỡng 200 USD khi nhu cầu khẩn thiết về năng lượng của thế giới tăng lên trước mùa đông