Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện: Khắc phục tình trạng thiếu ‘khoáng sản trọng yếu’