Giá vàng tiếp tục tăng mạnh, sản xuất vàng ngày càng khó khăn