Giá xăng ở Hoa Kỳ nhích lên cao hơn khi dầu trở nên đắt đỏ