Giá xăng tăng lên mức cao nhất trong vòng 7 năm trước Ngày Độc Lập Hoa Kỳ vào dịp cuối tuần