Ông Trump than thở về giá xăng cao trong Lễ Chiến sĩ trận vong: ‘Thật đáng xấu hổ…’