Giấc mơ kỳ lạ tiết lộ biểu hiện của cao thuốc phiện tại không gian khác