Chủ đề gây tranh cãi tại Đức: ‘Hợp pháp hóa ma túy, nhưng cấm đồ ngọt cho trẻ em?’