Giải giáo khỏi giáo phái ‘thức tỉnh’: Người từng là chiến binh công bằng xã hội vượt qua nỗi sợ để lên tiếng