Giải mã Israel (P10): Kinh Thánh – cuốn hộ chiếu, quốc tịch vô hình