Bắc Kinh và Taliban là bạn bè, biên tập viên Thời báo Hoàn cầu khoe khoang