Giám đốc CIA: Nga hiểu ‘mức độ nghiêm trọng’ và hậu quả của việc sử dụng vũ khí hạt nhân