Giám đốc CIA: Ông Tập là ‘một đối tác thầm lặng’ trong cuộc xâm lược của ông Putin ở Ukraine