Giữa cuộc khủng hoảng Ukraine, Châu Mỹ Latinh xích lại gần hơn với Trung Quốc