Giám đốc điều hành Blackstone: Nợ mất kiểm soát của chính phủ là lý do giải thích cho việc Fitch hạ bậc xếp hạng của Hoa Kỳ