‘Hạ bậc do ông Trump’: Trò chơi đổ lỗi khi các quan chức của TT Biden quy trách nhiệm cho cựu TT Trump về việc Fitch hạ bậc xếp hạng nợ