Giám đốc Điều hành Shell cảnh báo khả năng dự phòng thấp trên các thị trường dầu mỏ