Nga đạt doanh thu 98 tỷ USD từ xuất cảng nhiên liệu hóa thạch trong 100 ngày đầu chiến tranh Ukraine