Giám đốc FBI: Trung Quốc đã đánh cắp dữ liệu nhạy cảm để sử dụng trong chương trình AI