Giám đốc kinh tế thời cựu TT Obama tiết lộ điều gì sẽ làm giảm lạm phát