Giám đốc tổ chức người tiêu dùng: BlackRock bán lợi ích của Hoa Kỳ đổi lấy ‘ưu ái riêng’ ở Trung Quốc