Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Giám đốc trường múa khâm phục số giờ khổ luyện của nghệ sĩ Shen Yun