Gián đoạn chuỗi cung ứng buộc Tòa Bạch Ốc phải yêu cầu Walmart, UPS, FedEx tăng sản lượng