Giáo sư luật cảnh báo rằng nỗ lực loại ông Trump là ‘nguy hiểm’