Hoa Kỳ: Tòa án liên bang bác bỏ bản đồ Quốc hội của Alabama sau khi các nhà lập pháp bất tuân lệnh tòa