Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Giáo sư Nam Hàn: ‘Shen Yun là ngọn đuốc mang đến hòa bình cho mọi người’