Giới chức Hoa Kỳ và Israel họp mặt trực tuyến trước cuộc xâm lược có thể xảy ra vào Rafah