Israel mở các ngã tư biên giới mới để tăng viện trợ cho Gaza sau lời kêu gọi của TT Biden

Diễn biến này tiến triển sau khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu được thông báo rằng chính sách của Hoa Kỳ đối với Gaza có thể thay đổi nếu Israel không hành động.