Giữ trọn lời thề, người chồng chuyển sinh tái kết hôn với người vợ kiếp trước