Giữa một loạt các cuộc vận động tranh cử, thống đốc DeSantis liên tục ký ban hành nhiều dự luật