8 ứng cử viên tổng thống triển vọng của Đảng Cộng Hòa tham dự sự kiện ‘Roast and Ride’ ở Iowa; ông Trump vắng mặt