Giữa tình trạng thiếu hụt và chậm trễ, các ngành đặt câu hỏi về các chiến lược hàng tồn kho kiểu cũ