Các chuyên gia: Gián đoạn chuỗi cung ứng của Hoa Kỳ quá trầm trọng để ông Biden có thể khắc phục trước Giáng sinh