Goldman Sachs: Nền kinh tế Hoa Kỳ vẫn đi đúng hướng để tránh suy thoái bằng hạ cánh mềm