Google trong cuộc chiến chống lại mức phạt kỷ lục 5 tỷ USD của EU, phản đối gay gắt cơ quan quản lý vì bỏ qua Apple