GOP tại Hạ viện Hoa Kỳ: Các bị cáo vụ ngày 06/01 có thể truy cập cảnh quay an ninh mới được cung cấp