Grab ra mắt tại Nasdaq cho thấy quan điểm trái chiều về bối cảnh khởi nghiệp ở Đông Nam Á