Gửi thế hệ tương lai: Bản chất của tình yêu đích thực

Những suy nghĩ về bài hát ‘Ngược dòng thời gian’ và nền tảng trong hôn nhân