Thông điệp quan trọng nhất mà tôi cố gắng truyền tải đến các cháu mình là đức hạnh của lòng biết ơn.

Chúng ta quá thường xuyên thấy rằng bản thân mình là nạn nhân, và hay than thở về những bất công đối với mình. Chúng ta tập trung vào những điều tiêu cực và dễ dàng cảm thấy bị tổn thương hay bị xúc phạm. Kết quả là [cuộc đời dường như toàn là những] bất hạnh và phiền muộn.

Lòng biết ơn thì trái ngược hẳn lại. Đó là một cảm giác tích cực khi ta nhìn vào những điều tốt đẹp của cuộc sống và nhận ra rằng ta may mắn đến nhường nào. Đó là khả năng cảm ân đối với tất cả những người đã giúp đỡ ta trong cuộc đời – cha mẹ, ông bà, thầy cô, tăng lữ, bác sĩ, bạn bè, và những người khác.

Cho dù hoàn cảnh của chúng ta như thế nào, chúng ta đều có thứ gì đó để cảm thấy biết ơn. Tất cả những gì chúng ta cần làm là suy nghĩ tích cực và nỗ lực với một đích đến để trân trọng [những điều tốt đẹp đó]. Chúng ta có thể cảm tạ Thượng đế vì Ngài đã ban cho chúng ta món quà là cuộc sống này, gia đình này, quốc gia này, và sự tự do này. Tất cả những phúc lành của chúng ta chính là nhận thức được niềm hạnh phúc chân chính.

Jim Blumel, Sr., California

______________

Bạn muốn đưa ra lời khuyên gì cho các thế hệ trẻ?

Chúng tôi kêu gọi tất cả độc giả sẵn lòng chia sẻ những giá trị vượt thời gian, đã định rõ được đúng và sai qua những trải nghiệm thực tế cùng với kiến thức uyên thâm và kinh nghiệm của mình. Chúng tôi nhận thấy những thông điệp ý nghĩa truyền lại cho thế hệ tiếp theo đang giảm dần theo thời gian, và rằng chỉ với một nền tảng đạo đức vững vàng thì thế hệ tương lai mới có thể phát triển mạnh mẽ.

Hãy gửi thông điệp của bạn, cùng với tên đầy đủ, tiểu bang và thông tin liên hệ của bạn tới [email protected] hoặc gửi thông điệp đó đến: Next Generation, The Epoch Times, 229 W. 28th St., Floor 7, New York, NY 1000

Nhã Liên biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times

Xem thêm:

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn