Tôi thật may mắn được làm bố của ba cậu con trai. Tất cả bọn trẻ giờ đây đều đã khôn lớn và trở thành những người đàn ông tốt. Nếu chỉ dựa vào thời thơ ấu của mình thì chắc tôi không thể có được thành quả ấy và thành thật mà nói tôi không thể có mặt ở đây hôm nay. Nói như vậy, để thấy rằng những thách thức mà tôi phải đối mặt thời niên thiếu là rất nhỏ so với những thách thức mà những bạn trẻ của chúng ta phải đối mặt ngày hôm nay. Đây là ba giá trị đã nâng đỡ tôi và cũng sẽ giúp ích cho các bạn trẻ ngày hôm nay.

Tin vào Đấng Thiêng Liêng

Bạn có thể gọi là luật nhân quả; một số người gọi đức tin của mình bằng một tên khác. Điều quan trọng là bạn phải tin rằng có điều gì đó siêu xuất hơn chúng ta. Đáng Thiêng Liêng, hay đôi khi tôi vẫn gọi Ngài là “người dẫn đường,” đã nâng đỡ tôi rất nhiều. Nhiều lúc cho dù tôi có cố hết sức giúp đỡ người khác bao nhiêu đi chăng nữa thì tôi cũng không bao giờ sánh được với những gì Ngài đã làm cho tôi.

Tin vào nước Mỹ

Đây là điều đặc biệt khó khăn với những người trẻ tuổi ngày nay, khi nhiều chính trị gia và các nhà giáo dục đang cố gắng buộc các bạn tin rằng nước Mỹ là một đất nước xấu xa và rằng có lối sống của chúng ta chắc chắn sẽ suy bại. Những người trẻ phải được nhìn thấy sự thật, rằng quốc gia vĩ đại của chúng ta đã nâng cao đời sống của nhiều người hơn bất kỳ quốc gia nào trong lịch sử nhân loại. Dẫn chứng rõ ràng nhất cho điều này là hàng triệu người lần lượt tràn qua biên giới phía Nam. Nhiều người trên thế giới đi du lịch đến nước Mỹ với hy vọng trở thành công dân Mỹ.

Tin vào Gia đình

Đây là một thách thức khác mà những người trẻ của chúng ta ngày nay phải đối mặt vì nhiều người không có nền tảng gia đình vững chắc để tựa vào khi cần giúp đỡ. Các bạn trông cậy vào ai? Lời khuyên tốt nhất mà tôi có thể cho các bạn  là nói cho các bạn biết tôi đã đặt niềm tin vào ai: đó là Đấng Thiêng Liêng và nước Mỹ. Mặc dù không có sự ủng hộ của gia đình, nhưng tôi có một niềm tin vững chắc rằng Ngài ở bên tôi và tôi đang sống ở một đất nước mà nếu tôi làm việc chăm chỉ và tuân theo các quy tắc và luật pháp của xã hội chúng ta, tôi sẽ thành công.

Có thể có nhiều giá trị quan trọng khác mà tất cả chúng ta cần phải tuân theo, nhưng nếu nền tảng của bạn bao gồm ba giá trị mà tôi đã chia sẻ, thì những giá trị còn lại sẽ theo đó mà thịnh vượng.

Một người Mỹ,
Charles B. Dennison, Maryland

___________

Bạn muốn đưa ra lời khuyên gì cho các thế hệ trẻ?

Chúng tôi kêu gọi tất cả độc giả sẵn lòng chia sẻ những giá trị vượt thời gian, đã định rõ được đúng và sai qua những trải nghiệm thực tế cùng với kiến thức uyên thâm và kinh nghiệm của mình. Chúng tôi nhận thấy những thông điệp ý nghĩa truyền lại cho thế hệ tiếp theo đang giảm dần theo thời gian, và rằng chỉ với một nền tảng đạo đức vững vàng thì thế hệ tương lai mới có thể phát triển mạnh mẽ.

Hãy gửi thông điệp của bạn, cùng với tên đầy đủ, tiểu bang và thông tin liên hệ của bạn tới [email protected] hoặc gửi thông điệp đó đến: Next Generation, The Epoch Times, 229 W. 28th St., Floor 7, New York, NY 1000

Bình An biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn