Hạ viện đẩy mạnh việc ủy quyền cho FISA, từ chối đề nghị xem xét lại

Các nhà lập pháp đã đưa ra một nỗ lực để sửa đổi FISA nhằm bảo vệ quyền tự do dân sự tốt hơn. Đạo luật đã được [Hạ viện] tái ủy quyền cho thời hạn ngày 19/04.