Người tố cáo: Quan chức quân sự hàng đầu đã nói dối về biến cố ngày 06/01

Các quan chức Vệ binh Quốc gia cho biết Bộ trưởng Lục quân Ryan McCarthy nằm trong số các quan chức cấp cao không nói sự thật về những gì đã xảy ra vào ngày 06/01/2021.